Pre študentov

V letnom semestri 2022/2023 vediem prednášky z predmetu Matematika II.